Zwart Goor

Zwart Goor 1
2330
Merksplas

Het dienstverleningscentrum (dvc) ’t Zwart Goor begeleidt volwassenen met een beperking in verschillende vestigingen in de Antwerpse Kempen: Merksplas, Hoogstraten, Turnhout, Malle en Zoersel. Een 400-tal medewerkers staat in voor een ondersteuning die aansluit bij uw vragen: - dagondersteuning - begeleiding in de thuissituatie - verschillende vormen van woonondersteuning (permanent of tijdelijk) - observatie en behandeling bij bijkomende ernstige gedragsproblemen - nood- en crisisopvang - ...