LiCalab

Campus Blairon
2300
Turnhout

LiCalab staat voor ‘Living & Care lab’. LiCalab is een proeftuin voor wonen en zorg. De LiCalab-proeftuin is een real-life testomgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die werken rond innovaties op de domeinen wonen en zorg. Testgebruikers uit Turnhout en de regio Kempen werken samen met experten aan de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.