Speelpleinpeter of -meter

Stad Turnhout Speelpleincoaching

Campus Blairon 200
2300

Stad Turnhout beheert meer dan 50 buurtpleinen om spel, ontmoeting en beleving te stimuleren. We zijn op zoek naar mensen die het peter- of meterschap willen opnemen van één of meerdere terreinen in hun buurt. De taakinvulling kan besproken worden en kan gaan van een wekelijkse controle tot kleine reparaties op het terrein. De speelpleinpeter of -meter doet ook dienst als contactpersoon van de jeugddienst in de buurt om kort op de bal te kunnen spelen.

360