Veel gestelde vragen

Wat houdt Troeven Kempen in?

Troeven gaat op zoek naar onvervulde behoeften en koppelt deze aan de beschikbare tijd van mensen en gemeenschappen.

Troeven is ook een spaarsysteem dat als doel heeft bij te dragen tot zorgzaam en actief burgerschap en de gemeenschap te versterken. Hiervoor worden Troeven-punten ingezet, die men kan sparen, ruilen of verzilveren voor een korting bij één van de aangelsoten lokale winkeliers. Uniek aan dit project is de intense samenwerking tussen de overheid, burgers, sociale organisaties en ondernemers, want iedereen draagt zjjn steentje bij aan een betrokken en héchte samenleving.

Troeven is tot slot ook een onderzoeksproject dat inzet op het bouwen van gemeenschappen en het meten van het maatschappelijk en economisch impact. Wij onderzoeken tegelijk de samenwerking met UiTpas van Cultuurnet en de positionering van gemeenschapsmunten t.o.v. de commerciële loyaltysystemen. 

Projectpartners

 Projectdeelnemers

 Met de steun van: 

Technologie

Troeven beschikt over een marktplaats waarin vraag en aanbod van diensten worden gekoppeld. Troeven voorziet ook in een volledig gedigitaliseerd betaalsysteem en spaarkaart die via een app wordt gelezen zodat punten instant kunnen worden overgemaakt. 

Waar is Troeven actief ?

Troeven is actief in de Kempen en weldra ook in Antwerpen. 

Waar kan ik mij informeren ?

Mail naar [email protected] of bel 0475 46 42 11