Veel gestelde vragen

 

Wat houdt het project Troeven in?

Troeven is een sociaal project in Turnhout en omgeving met als doel meer zorg te dragen voor elkaar en de gemeenschap en de lokale economie en het verenigingsleven te steunen. Hiervoor worden Troeven ingezet, dit zijn sociale punten die men kan sparen, ruilen of verzilveren voor een korting bij één van de aangelsoten winkels. Uniek aan dit project is dat tevens wordt onderzocht of Troeven - voorzien van een nieuwe technologie - ook bijdragen aan meer participatie in de lokale gemeenschappen. Betrokken partners in het project zijn: de stad Turnhout, Hivset Vormingscentrum, SPK, Cirkant, DE ARK, CityLife en time2care. Het project kadert in één van de proeftuinen zorginnovatie gesteund door de Vlaamse Gemeenschap.  

Projectpartners

 Projectdeelnemers

 Financiers

Troeven als proeftuin

Het doel van Troeven is de de Turnhoutse gemeenschap aan te zetten tot meer zorg voor elkaar en de gemeenschap.  Troeven werkt hiervoor samen met burgers, de stad, sociale organisaties, maar ook met winkeliers en verenigingen. 

Proeftuin zorginnovatie LiCalab?

Troeven maakt deel uit van de zorgproeftuin LiCalab waarin we Troeven inzetten in het kader van de zorg voor ouderen. Wij willen via Troeven concreet volgende doelen bereiken:

  • jong en minder jong verbinden met elkaar zodat ze meer voor elkaar kunnen betekenen
  • actief ouder worden
  • bijdragen tot kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg door de zorg voor elkaar en in buurten te versterken
  • het doorbreken van de digitale kloof

Proeftuin SamenDoen

Time2care en Troeven is eveneens betrokken in de proeftuin die aansluit bij het SamenDoen programma in Bergen op Zoom en Tholen kaderend in het Europees Progress programma.

Wat wordt er getest in de proeftuinen?

In de proeftuinen worden het Troeven concept en de nieuwe technologie getest bij een besloten groep eindgebruikers en onze projectpartners en -deelnemers. 

Hoe word ik (als inwoner) daar beter van?

Draag bij aan uw lokale gemeenschap en beloon u zelf met Troeven. Goed voor de gemeenschap, goed voor u. Dat kan op verschillende manieren. Burgers krijgen Troeven wanneer ze aankopen doen bij lokale handelaars of wanneer zij mee helpen aan de verwezenlijking van een goed doel of gewoon door andere mensen in de buurt te helpen. De Troeven worden automatisch op de spaarkaart gezet hetzij door de kaart in te lezen via NFC technology, hetzij door overschrijving via www.troeven.be. Burgers kunnen hun Troeven onderling ruilen, schenken aan hun vereniging of een goed doel naar keuze of inruilen voor een korting bij één van de aangesloten handelaars.

Heeft u hulp nodig om Troeven beter te leren kennen, mail dan naar [email protected] of bel 014 42.10.57 elke werkdag tussen 13.30u en 17.00u of 0475 464211

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

De stand van zaken en de tussentijdse resultaten worden met enige regelmaat gepubliceerd op www.facebook.com/Troeven, op www.troeven.be en via persberichten en twitter (@prTroeven).